Catalogus

  info@feestpunt.be   +32 (0) 485 005 005

Algemene voorwaarden

Onze kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Feestpunt is een onderdeel van Wesley Davidts, eenmanszaak, gelegen te Veldweg 6, 3720 Kortessem met BTW-nummer BE0.790.893.161. Hieronder worden een aantal belangrijke voorwaarden opgesomd, die van toepassing zijn bij iedere bestelling met Feestpunt. We hebben onze voorwaarden kort, leesbaar, en toegankelijk gehouden. Neem dus zeker even de tijd om onze voorwaarden grondig door te nemen.

Update

De laatste update aan onze voorwaarden vond plaats op 11 september 2019.

Duur van de huurovereenkomst

Iedere huurovereenkomst met Feestpunt wordt aangegaan voor een periode van maximum drie dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Door het vroeger terugbezorgen van de materialen kan de huurder geen aanspraak doen op compensatie in welke vorm dan ook. Bij overschrijding van deze periode, zal automatisch een extra huurperiode aangerekend worden.

Schade

Vooraf aanwezige schade dient voorafgaande de ingebruikname gemeld te worden. De huurder blijft verantwoordelijk voor de door hem gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode vanaf de ingebruikname tot en met de terug bezorging, inclusief eigen transport of vervoer. Schade valt altijd ten koste van de huurder, ongeacht de reden, aard of de grootte. Wanneer een reparatie mogelijk is, zal de schadeloosstelling het bedrag van de reparatie omvatten. Indien reparatie niet meer mogelijk is zal de schadeloosstelling de nieuwprijs van het object bedragen.

Schade aan textiel

Bij het huren van textiel zullen permanente vlekken - die na 2 grondige wasbeurten nog altijd opzichtig aanwezig zijn – altijd gezien worden als een beschadiging en als dusdanig in rekening gebracht worden. Vlekken als gevolg van kaarsen, kaarsenvet, sigaretten, assen en/of vuur, vuurwerk, hoe klein ook, zullen altijd als een beschadiging aangerekend worden.

Schade aan springkastelen

Schade aan springkastelen zal altijd aangerekend worden, of het nu gaat om een scheur in het springkasteel, of vlekken van eender welke aard van vervuiling die niet meer afwasbaar of reinigbaar zijn. Lees daarom altijd de instructies zoals aangegeven op het springkasteel zelf. Eten en drinken, schoenen en riemen, speelgoed, of eender welke andere voorwerpen zijn niet toegestaan in het springkasteel. Ook schminck, confetti, vloeipapier, natuurlijke bloemen of planten, of eender welke andere materialen waarbij het mogelijk is dat deze kleur afgeven aan het springkasteen, zijn verboden. Het is verboden om een springkasteel te gebruiken bij felle wind, of regen.

Schade aan tenten

Schade aan tenten zal altijd aangerekend worden, of het nu gaat om een scheur in de tent, of vlekken van eender welke aard van vervuiling die niet meer afwasbaar of reinigbaar zijn.

Aansprakelijkheid

Feestpunt kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of letsels tijdens het gebruik of tijdens de op- en afbouw van haar materialen, evenals schade aan grasvelden, vloeren of eender welke andere ondergronden, noch schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of het letsel is.

Voorzorgsmaatregelen bij springkastelen

De huurder dient permanent toezicht te voorzien op het springkasteel en dient er op toe te zien dat het springkasteel op een juiste manier gebruikt wordt. Het klimmen op muren of daken is niet toegestaan.

Annulering

De annulering van bestellingen dienen we minstens twee weken voor de lever- of afhaaldatum ontvangen te hebben om kosteloos te kunnen annuleren. Annuleren kan kosteloos tot twee weken voor de lever- of afhaaldatum. Bij annuleringen binnen de twee weken, zullen we altijd een annuleringskost van 30% van het totaalbedrag van de bestelling, exclusief transport aanrekenen. Bij een last-minute annulering (tot 48 uur voor lever- of afhaaldatum), zal altijd 100% van het totaalbedrag exclusief transport aangerekend worden.

Ontbinding van de huurovereenkomst

Bij het niet afhalen van de gehuurde materialen op het afgesproken tijdstip, of bij het niet of laattijdig annuleren, behoudt Feestpunt zich het recht om de niet-afgehaalde of laattijdig geannuleerde materialen opnieuw te verhuren. Bij het niet nakomen van de afspraak met betrekking tot levertijd, beschikbare materialen of eender welke andere, door overmacht onvoorzien omstandigheid, kan Feestpunt in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden, noch aangezet worden tot het betalen van enige vergoeding of compensatie. Het spreekt voor zich dat eventueel betaalde waarborgen en voorschotten in dat geval altijd terugbetaald zullen worden.

Prijzen

Alle prijzen op onze website, mails en andere communicatie zijn altijd exclusief BTW, exclusief levering en exclusief afhaling, tenzij expliciet anders aangegeven.

Geschillen

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.